Věra Krumphanzlová

VK 2012

akademická malířka

členka:

Jednoty umělců výtvarných

FF16 (Francouzská frakce)

AJV (Asociace jihočeských výtvarníků)

 

Narozena v Praze.

 

Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou (SUPŠS) a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské ambasádě a v Japonsko-české společnosti v Praze.

Podílela se na Česko-francouzském celovečerním kresleném filmu "Divoká planeta", pracovala v rozhlase, v televizi (Malé televizní kabarety, Zpívánky, Studia mladých...) jako výtvarná redaktorka a kmenová ilustrátorka několika deníků a časopisů (např. Sluníčko, ABC, Ohníček, Lidová demokracie, Naše rodina, Mladá fronta), ilustrovala cca 35 knih a učebnic (Fortuna, Státní pedagogické nakladatelství, Sinus, Albatros, Portál, Bílý slon, Melantrich, Nava, Atelier Dokument, Parta atd.), navrhla přes 100 obalů na CD a MC (Suprapon, Bonton, Audiostory), loga, plakáty (Albatros, Filmové studio Barrandov, Triáda, Chiquita, školy a další instituce atp...)

V roce 1996 - 2000 pracovala jako kurátorka a vedoucí galerie Chodovské tvrze v Praze, kde se podílela na realizaci cca 80 výstav významých českých i zahraničních umělců, inspirovala a realizovala mnoho kulturních projektů (Křižíkovy pavilony - Pohádka, Chodovská tvrz - Romské etnikum v kultuře, Jak se dívat na obrazy, atd...)

V letech 2000 - 2008 jako architekt, manager a autor mnoha výstavních projektů pro Magistrát hl. m. Prahy, pro Ministerstvo školství ČR(např. Schola pragensis) a Dům národnostních menšin(Etnika v kultuře), Portheimka (Prolínání 1, Prolínání 2), KK Poštovka do roku 2015 (cca 70 výstav současného umění).

V roce 1999 získala mezinárodní ocenění za grafickou tvorbu a absolvovala měsíční stáž ve Francii.

Koncem roku 2009 získala nadační stipendium a absovovala měsíční stáž v atelieru francouzského malíře Jeana Miotte v Provence (Pignans). V srpnu roku 2010 absolvovala v Polsku III. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2010 a posléze i roku 2014 VIII. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2014. Realizovala cca 160 samostatných výstav.

Galerie, muzea a soukromé sbírky mají ve svém majetku její grafickou tvorbu (litografie, suchá jehla, serigrafie) a malířskou tvorbu (olejomalba, pastel, akryl): (nejvýznamější*) *(Německo) Berlín, Mnichov, Cham, Furth im Wald, Regensburg, *Praha (Národní galerie, Komerční banka, PRE, Corso,... mnohá muzea v ČR), *(Holandsko) Amsterdam, Haarlem, *(USA) New York, *(Velká Británie) Oxford, *(Japonsko) Nagasaki, Tokio, *(Francie) Nancy, Paříž, *(Itálie) Arezzo, *(Švýcarsko) Ženeva...

Ocenění: 1980 - Čs. Spisovatel Praha - zvláštní cena za ilustrace (Jakub Arbes - Romaneto), 1988 - Ex libris - Nancy Francie - zvláštní cena, 1998 - 2. cena Arezzo - Itálie - drobná grafika, Nagasaki - Japonsko - světová grafika, 1999 galerie Dorothea - SNR - grafika, od roku 1999 až 2009 pravidelná účast na výběrové mezinárodní výstavě Nejlepší grafika roku, Vltavotýnské výtvarné dvorky od roku 20010 -2015, Znojmo Znovín – Loucký klášter, trvalá expozice – od roku 2008 - 2015.

V roce 2014 získala Cenu Prahy 11.

Žije a pracuje v Praze.

 

Trvalé expozice a současná spolupráce s významnými galeriemi:

Spolupráce s Galerií La famme, Praha: glf@volny.cz

Galerie A+A, Praha: aa-gallery@volny.cz

Galerie Antonína Navrátila, Praha

Galerie Nová síň, Praha

internetová galerie Aventurin: admin@aventurin.eu

 

Poslání mailu zde.

 

Obrazy Věry Krumphanzlové ke koupi můžete najít ve spolupracujících galeriích:

internetová galerie ArtBanana - info@artbanana.cz

AD galerie-Praha - adgalerie@seznam.cz

Galerie Lazarská - info@galerie-lazarska.cz

galerie OSTROV

galerie ATRT UM

internetová galerie - www.artpit.com

 

Fotografie použité na tomto webu zhotovili:

Atelier Dokument, profesionální fotoatelier

Fotoatelier Kostelec.